A+ / A-

Кредит со 100% депозит

За кого е наменет?

Кредитот со 100% депозит е ненаменски кредит, дизајниран за сите физички лица кои имаат депозит во Охридска банка.

Видови кредит

  • Кредит со депозит на рати
  • Кредит со депозит „ин фине“

Максимален износ

Без ограничување, 90-100% од депозитот во зависност од валутата на депозитот

Рок на отплата

До 120 месеци

Каматна стапка

2,5% + каматна стапка на депозитот

Валута

МКД, МКД со девизна клаузула

Административен трошок

0,3% мин. 15 еур, макс. 150 еур                                                                              

Останати надоместоци

Трошок за меница од 100 до 500 денари и трошок за одржување на трансакциската сметка 20 МКД месечно

Предвремена отплата

Без провизија за предвремена отплата

Исплата

Средствата се исплаќаат на сметка на кредитокорисникот

Обезбедување

  • Блокиран депозит во ОБСГ
  • Налози за плаќање

Потребна документација

  • Копија од валидна лична карта

 

Како до кредит?

Многу едноставно:

  • Пополнете апликација за потрошувачки кредит;
  • Потребните документи доставете ги во некоја од нашите експозитури;
  • Во најкус можен рок ќе Ви го одобриме кредитот.

Линкови

принт

Калкулатор за кредити

Најповолни услови и широко диверзифицирано, квалитетно портфолио на кредитни производи прилагодено според Вашите специфични барања, индивидуални потреби и желби