A+ / A-

Станбен кредит во соработка со инвеститори

Станбениот кредит за инвеститори на Охридска банка е наменски кредит за купување стан.

За кого е наменет?

Станбениот кредит е наменет за купување стан преку инвеститори со кои Охридска банка има склучено договор за соработка. Во моментов, Охридска банка има склучено договори со следниве инвеститори:

 • Настел ДООЕЛ, Скопје
 • ГП Пелистер, Битола
 • Адора Инженеринг, Скопје
 • Жикол ДООЕЛ ЕКСПОРТ ИМПОРТ
 • Голден Арт ДОО Скопје
 • Елена Лука Хоме ДОО, Скопје

Максимален износ

200.000 ЕУР

Рок на отплата

До 360 месеци

 

 

 

 

 

 

Каматни стапки

 

ПЛАН ЗА СТАН - Станбен кредит со фиксна каматна стапка до 2030 година

 • Фиксна каматна стапка за првите три години од 3,70% за кредити со кредитно животно осигурување
 • Фиксна каматна стапка од 5,95% од 4-тата до 13 година
 • Променлива каматна стапка по 13 година од 5,95% + 6М ЕУРИБОР 

 

 

Станбен кредит плус осигурување со фиксна каматна стапка 5 г.

Од 4,00% за кредити со и без кредитно животно осигурување . За останатиот период каматната стапка е варијабилна и истата е збир од фиксна маргина (која моментално изнесува 5,95%) плус 6 месечна стапка на Еурибор (ЕEURIBOR) што важи на денот на склучување на договорот, а во секој случај по 5тата година камтната стапка не може да биде пониска од 5,75%.

Валута

МКД  со девизна клаузула

Административен трошок

0%

Предвремена отплата

0%

Проценка на имот 0 МКД

Останати надоместоци

Трошок за меница од 500 денари и трошок за одржување на трансакциската сметка 29 МКД месечно (за пензионери трошокот изнесува 20 деанри). Без трошоци за апликација.

Критериуми

 • Сооднос ануитет/плата 1/2  
 • При доспевање на последниот ануитет, возраста на кредитокорисникот не смее да надмине 67 години.

Исплата

 • Средствата се исплаќаат директно на инвеститорот

Обезбедување

 • Лист за предбележување (фаза на изградба - карабина)
 • Хипотека на друг недвижен имот во случај на исплата на кредит или транша пред фаза на карабина.

 * Сите клиенти што аплицираат за овој вид станбен кредит имаат можност да аплицираат и за кредитно животно осигурување

Како до кредит?

Многу едноставно:

 • Пополнете апликација за станбен кредит;
 • Потребните документи доставете ги во некоја од нашите експозитури;
 • Во најкус можен рок ќе Ви го одобриме кредитот.

Документи

Линкови

 

принт

Калкулатор за кредити

Најповолни услови и широко диверзифицирано, квалитетно портфолио на кредитни производи прилагодено според Вашите специфични барања, индивидуални потреби и желби