RSS
A+ / A-

Кредити за правни лица

Растот и развојот на Вашиот бизнис во голем дел зависи од соодветно концепиран пакет производи за финансиска подршка.

Охридска Банка под најповолни услови Ви нуди широко диверзифицирано, квалитетно портфолио на кредитни производи прилагодено според Вашите специфични барања, индивидуални потреби и желби.

Водејќи се на премисата - нема тешки времиња за добар бизнис, Охридска банка секогаш застанува во улога на финансиски советник и поддржувач за Вашите развојни планови, практикувајќи го уникатниот принцип на партнерство помеѓу Вашата компанија и Банката

принт

Калкулатор за кредити

Најповолни услови и широко диверзифицирано, квалитетно портфолио на кредитни производи прилагодено според Вашите специфични барања, индивидуални потреби и желби

X


Почитувани,

Во тек е кампања на Охридска банка за кеш кредити и станбени кредити со промотивни каматни стапки. Кампањата се одвива во периодот 6.5 – 3.7.2015. Со пополнувањето на овој краток прашалник ќе ни овозможите да ги согледаме Вашите перцепции и ставови во врска со комуникацискиот концепт на кампањата. Анкетата е анонимна и се спроведува исклучиво за истражувачки цели на банката. Пополнувањето на прашалникот нема да Ви одземе повеќе од 5 минути!

ПРАШАЛНИК