A+ / A-

Oпштествена одговорност

Преку спонзорства и донации Охридска банка демонстрира општествена одговорност...

Скопје

Експозитура Капиштец

Телефон: 02 32 22 902
Адреса: Народен Фронт 19
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-18:00ч

Експозитура Чаир

Телефон: 02 26 00 262
Адреса: Џон Кенеди бр.5 
Работно време од понеделник до петок: 08:30ч-16:30ч

Експозитура Гази Баба

Телефон: 02 31 72 270
Адреса: Трифун Хаџи Јанев бб
Работно време од понеделник до петок: 08:30ч-16:30ч

Експозитура Ѓорче Петров

Телефон: 02 20 50 260
Адреса: Ѓорче Петров 33
Работно време од понеделник до петок: 08:30ч-16:30ч

Експозитура Аеродром

Телефон: 02 24 03 073
Адреса: Јане Сандански 113 A/30
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-18:00ч
Работно време во сабота: 09:00-13:00

Експозитура Аеродром 2

Телефон: 02 24 00 265
Адреса: Јане Сандански 12
Работно време од понеделник до петок: 09:00ч-17:00ч

Експозитура Центар

Телефон: 02 32 56 832
Адреса: Даме Груев 7
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-18:00ч
Работно време во сабота: 09:00ч-13:00ч

Експозитура 11 Октомври

Телефон: 02 32 23 545
Адреса: Булевар 11 октомври 34
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-18:00ч

Експозитура Карпош

Телефон: 02 30 92 737;            02 30 90 295 
Адреса: Партизански Одреди 101
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-18:00ч

Работно време во сабота: 09:00ч-13:00ч

Експозитура Скопје Централа

Телефон: 02 31 67 616 
Адреса: Орце Николов 54 
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-16:00ч 

Експозитура Куманово

Телефон: 031 439 980
Адреса: Пл. Маршал Тито 38
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-17:00ч
Работно време во сабота: 09:00ч-13:00ч

Експозитура Тетово

Телефон: 044 353 430
Адреса: Илинденска 1
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-17:00ч 
Работно време во сабота: 09:00ч-13:00ч 

Експозитура Гостивар

Телефон: 042 221 551
Адреса: Илинденска 12
Работно време од понеделник до петок: 08:30ч-16:30ч

Експозитура Кичево

Телефон: 045 224 450
Адреса: Булевар Ослободување 2
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-16:00ч

Експозитура Струга

Телефон: 046 780 788
Адреса: Маршал Тито бб
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-17:00ч
Работно време во сабота: 09:00ч-13:00ч

Охрид

Експозитура Централа

Телефон: 046 201 600
Адреса: Македонски Просветители 19
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-17:00ч
Работно време во сабота: 09:00ч-13:00ч

Продажно место Медицински Центар

Телефон: 046 250 860
Адреса: Марко Цепенков бб
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-16:00ч

Продажно место Минимаркет

Телефон: 046 267 800
Адреса: Билјанини Извори 3а
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-16:00ч
Работно време во сабота: 09:00ч-13:00ч

Експозитура Ресен

Телефон: 047 451 905
Адреса: Јосиф Јосифовски бб
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-16:00ч

Експозитура Битола

Телефон: 047 203 205
Адреса: Добривоје Радосављевиќ 3
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-17:00ч
Работно време во сабота: 09:00ч-13:00ч

Експозитура Прилеп

Телефон: 048 400 301
Адреса: Улица Маршал Тито ББ
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-16:30ч 
Работно време во сабота: 09:00ч-13:00ч

Експозитура Кавадарци

Телефон: 043 400 008
Адреса: Илинденска 11
Работно време од понеделник до петок: 08:30ч-16:30ч

Експозитура Велес

Телефон: 043 212 935
Адреса: Маршал Тито 74
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-17:00ч
Работно време во сабота: 09:00ч-13:00ч

 

Експозитура Штип

Телефон: 032 384 706
Адреса: Генерал Михајло Апостолски бр. 24 
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-17:00ч
Работно време во сабота: 09:00ч-13:00ч

Експозитура Кочани

Телефон: 033 271 355
Адреса: Улица Маршал Тито 11/1
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-16:00ч

Експозитура Струмица

Телефон: 034 327 201
Адреса: Ленинова 17
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-17:00ч
Работно време во сабота: 09:00ч-13:00ч 

Експозитура Гевгелија

Телефон: 034/218 941
Адреса: Маршал Тито 126
Работно време од понеделник до петок: 08:30ч-16:30ч

Филијала Скопје

 

Продажно место Капиштец

Телефон: 02 32 22 902
Адреса: Народен Фронт 19
Работно време од понеделник до петок: 08ч-18ч

Продажно место Бутел

Телефон: 02 26 00 262
Адреса: Христијан Тодоровски Карпош 92
Работно време од понеделник до петок: 08:30ч-16:30ч

Продажно место Гази Баба

Телефон: 02 31 72 270
Адреса: Трифун Хаџи Јанев бб
Работно време од понеделник до петок: 08:30ч-16:30ч

Продажно место Универзална

Телефон: 02 32 46 020
Адреса: Партизански Одреди 43б
Работно време од понеделник до петок: 08:30ч-16:30ч

Продажно место Ѓорче Петров

Телефон: 02 20 50 260
Адреса: Ѓорче Петров 33
Работно време од понеделник до петок: 08:30ч-16:30ч

Продажно место Аеродром

Телефон: 02 24 03 073
Адреса: Јане Сандански 24
Работно време од понеделник до петок: 08:30ч-16:30ч

Продажно место Аеродром 2

Телефон: 02 24 00 265
Адреса: Јане Сандански 12
Работно време од понеделник до петок: 09ч-17ч

Продажно место Центар

Телефон: 02 32 56 832
Адреса: Даме Груев 7
Работно време од понеделник до петок: 08ч-18ч
Работно време во сабота: 09ч-14ч

Продажно место Кјуби

Телефон: 02 32 23 545
Адреса: Булевар 11 октомври 34
Работно време од понеделник до петок: 08:30ч-16:30ч

Продажно место Карпош

Телефон: 02 30 92 737
Телефон: 02 30 90 295
Адреса: Партизански Одреди 101
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-16:00ч
Работно време во сабота: 09:00ч-13:00ч

Експозитура Куманово

Телефон: 031 439 980
Адреса: Пл. Маршал Тито 38
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-16:00ч
Работно време во сабота: 09ч-13ч

Експозитура Тетово

Телефон: 044 353 430
Адреса: Илинденска 1
Работно време од понеделник до петок: 08:30ч-16:30ч
 

Експозитура Гостивар

Телефон: 042 221 551
Адреса: Илинденска 12
Работно време од понеделник до петок: 08.30ч-16.30ч

Експозитура Кичево

Телефон: 045 224 450
Адреса: Булевар Ослободување 2
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-16:00ч

Експозитура Струга

Телефон: 046 780 788
Адреса: Маршал Тито бб
Работно време од понеделник до петок: 08ч-17ч
Работно време во сабота: 09ч-14ч

Филијала Охрид

Продажно место Централа

Телефон: 046 206 600
Адреса: Македонски Просветители 19
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-18:00ч
Работно време во сабота: 09ч-14ч

Продажно место Медицински Центар

Телефон: 046 250 860
Адреса: Марко Цепенков бб
Работно време од понеделник до петок: 08ч-16ч

Продажно место Минимаркет

Телефон: 046 267 800
Адреса: Билјанини Извори 3а
Работно време од понеделник до петок: 08ч-17ч
Работно време во сабота: 09ч-14ч

Експозитура Ресен

Телефон: 047 451 905
Адреса: Јосиф Јосифовски бб
Работно време од понеделник до петок: 08ч-16ч

Експозитура Битола

 

Продажно место Капиштец

Телефон: 02 32 22 902
Адреса: Народен Фронт 19
Работно време од понеделник до петок: 08ч-18ч

Продажно место Бутел

Телефон: 02 26 00 262
Адреса: Христијан Тодоровски Карпош 92
Работно време од понеделник до петок: 08:30ч-16:30ч

Продажно место Гази Баба

Телефон: 02 31 72 270
Адреса: Трифун Хаџи Јанев бб
Работно време од понеделник до петок: 08:30ч-16:30ч

Продажно место Универзална

Телефон: 02 32 46 020
Адреса: Партизански Одреди 43б
Работно време од понеделник до петок: 08:30ч-16:30ч

Продажно место Ѓорче Петров

Телефон: 02 20 50 260
Адреса: Ѓорче Петров 33
Работно време од понеделник до петок: 08:30ч-16:30ч

Продажно место Аеродром

Телефон: 02 24 03 073
Адреса: Јане Сандански 24
Работно време од понеделник до петок: 08:30ч-16:30ч

Продажно место Аеродром 2

Телефон: 02 24 00 265
Адреса: Јане Сандански 12
Работно време од понеделник до петок: 09ч-17ч

Продажно место Центар

Телефон: 02 32 56 832
Адреса: Даме Груев 7
Работно време од понеделник до петок: 08ч-18ч
Работно време во сабота: 09ч-14ч

Продажно место Кјуби

Телефон: 02 32 23 545
Адреса: Булевар 11 октомври 34
Работно време од понеделник до петок: 08:30ч-16:30ч

Продажно место Карпош

Телефон: 02 30 92 737
Телефон: 02 30 90 295
Адреса: Партизански Одреди 101
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-16:00ч
Работно време во сабота: 09:00ч-13:00ч

Експозитура Прилеп

Телефон: 048 400 301
Адреса: Улица Маршал Тито ББ
Работно време од понеделник до петок: 08:30ч-16:30ч

Експозитура Кавадарци

Телефон: 043 400 008
Адреса: Илинденска 11
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-16:00ч
Работно време во сабота: 09:00ч-14:00ч

Експозитура Велес

Телефон: 043 212 935
Адреса: Маршал Тито 74
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-16:00ч
Работно време во сабота: 09:00ч-13:00ч

Експозитура Штип

Телефон: 043 212 935
Адреса: Маршал Тито 74
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-16:00ч
Работно време во сабота: 09:00ч-13:00ч

Експозитура Кочани

Телефон: 033 271 355
Адреса: Улица Маршал Тито 11/1
Работно време од понеделник до петок: 08ч-16ч

Експозитура Струмица

Телефон: 034 327 201
Адреса: Ленинова 17
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-16:00ч

Експозитура Гевгелија

Телефон: 034/218 941
Адреса: Маршал Тито 126
Работно време од понеделник до петок: 08:30ч-16:30ч

принт