Охридска банка Ви овозможува осигурување на пречекорување на сметка. Во случај на осигурен настан, осигурителната компанија ќе ги подмири обврските од пре­чекорувањето на Вашата сметка кон Банката.

> повеќе