A+ / A-

Собрание на акционери XXXVII седница

Јавен повик за XXXVII-тата седница на Собрание на акционери на Охридска банка АД Скопје

Пријава за учество за акционер физичко лице

Пријава за учество за акционер правно лице

Вкупен број на акции и вкупен број на гласачки права кои произлегуваат од акциите со право на глас на денот на објавата на јавниот повик, вклучително и вкупен број на акции од секој род и класа

Документи, материјали и предложени одлуки за донесување кои ќе се разгледуваат на седницата на Собранието

Податоци за кандидат за член на Надзорен одбор

Вклучување на нови точки во дневниот ред и предлагање на нови одлуки

Предложени одлуки од акционерите: Предложените одлуки од акционерите Охридска Банка АД Скопје веднаш откако ќе ги прими, ќе ги објави на www.ohridskabanka.mk

  • Предлог одлуки од акционер

Постапка за гласање преку полномошник:

Усвоени Одлуки на 37-та Седница на Собранието на акционери:

Резултати од гласање

принт

Oпштествена одговорност

Преку спонзорства и донации Охридска банка демонстрира општествена одговорност...