Премиум картички

Mastercard® Premium и Visa® Gold картичките совршено ќе се вклопат во Вашиот животен стил и ќе го поедностават Вашето секојдневие

Кредитна Mastercard Platinum

Совршено ќе се вклопи во Вашиот животен стил и ќе го поедностави Вашето секојдневие

Кредитна Mastercard Diamond

Совршено ќе се вклопи во Вашиот животен стил и ќе го поедностави Вашето секојдневие

Кредитна Mastercard Gold

Детален преглед на сите трансакции со електронското банкарство и мобилното банкарство

Кредитна VISA Gold

Без провизија за месечно одржување за првата година.

Дебитна Mastercard Gold

Детален преглед на сите трансакции со електронското банкарство и мобилното банкарство

Предности
Осигурување
Документи
 • Eксклузивен пакет на осигурителни услуги
 • Високи дневни лимити за трансакции во трговијата
 • Високи кредитни лимити
 • Бесплатен пристап во престижните клубови Sky и Jet на аеродромот во Виена и во бизнис-клубот на аеродромот Никола Тесла во Белград
 • Бесплатни трансакции на ПОС-терминалите во земјата и во странство
 • Автоматско обновување на кредитниот лимит со секое отплаќање на минималната рата
 • Едноставно плаќање на ратите преку електронското банкарство или со траен налог од трансакциска сметка
 • Mинимална рата од 5 % на искористениот дел од кредитниот лимит
 • Можност за дополнителни картички за најблиските
 • Дневен лимит на АТМ - 250.000 МКД
 • Дневен лимит на ПОС-терминали - 500.000 МКД
 • Вкупен дневен лимит - 750.000 МКД
 • Заштита при плаќање на интернет со вграден код за безбедност 3D Secure, Verified by Visa - VbV и MC Secure code
 • Плаќање на интернет
 • Детален преглед на сите трансакции преку електронското банкарство OBSGN@t и преку мобилното банкарство Моја банка
  Медицинска помош:
 • медицински трошоци
 • трошоци за репатријација
 • посета од страна на член на семејството во случај на хоспитализација.
  Помош при патување:
 • правна заштита во странство
 • помош при патување во странство (во случај на кражба или губење на багажот)
 • покривање на трошоците за испраќање колега кој ќе го замени осигуреното лице во странство
 • испраќање итни пораки
 • помош при задоцнување на багажот/летот
 • помош во случај на смрт како последица на несреќа и во случај на трајна онеспособеност во странство
 • помош при откажување/прекин на патувањето.
  Итен контакт 24/7:
 • На телефонскиот број на EUROP Assistance: +44 203 7888 656, на кој во случај на осигурен настан, осигуреникот или трето лице во негово име треба да го информира контакт центарот.
 • По првичната пријава на осигурениот настан, осигуреникот може да комуницира со центарот за поддршка EUROP Assistance по електронски пат на адресата: ohridskabanka@broadspire.eu
 • Лична карта или пасош
 • Барање за издавање и користење картичка MasterCard/VISA
 • Потврда за плата, административна забрана и изјава за административна забрана
 • Меница и менична изјава
Аплицирај
Предности
Осигурување
Документи
 • Без провизија за месечно одржување за првата година
 • Mинимална рата од 5 % на искористениот дел од кредитниот лимит
 • Бескаматен грејс-период максимум до 42 дена за сите трансакции извршени до 15-ти во месецот
 • Детален преглед на сите трансакции преку електронското банкарство со OBSGN@t и преку мобилното банкарство Моја банка
 • Бесплатни трансакции на ПОС-терминалите во земјата и во странство
 • Плаќање на интернет
 • Заштита при плаќање на интернет со вграден код за безбедност 3D Secure, Verified by Visa - VbV и MC Secure code
 • Можност за дополнителни картички за најблиските
 • Дневен лимит на АТМ - 100.000 МКД
 • Дневен лимит на ПОС-терминали - 300.000 МКД
 • Вкупен дневен лимит - 300.000 МКД
 • Можност за купување на еднакви месечни рати БЕЗ КАМАТА кај трговци партнери
 • Вклучено осигурување и за брачниот другар и за децата до 25 години кои патуваат со Вас*
  *Осигурувањето на картичката важи само ако патувањето е во целост платено со осигурената картичка.
  Медицинска помош:
 • медицински трошоци
 • трошоци за репатријација
 • посета од страна на член на семејството во случај на хоспитализација.
  Помош при патување:
 • правна заштита во странство
 • помош при патување во странство (во случај на кражба или на губење на багажот)
 • покривање на трошоците за испраќање колега кој ќе го замени осигуреното лице во странство
 • испраќање итни пораки
 • помош при задоцнување на багажот/летот
 • помош во случај на смрт како последица на несреќа и во случај на трајна онеспособеност во странство.
  Итен контакт 24/7:
 • На телефонскиот број на EUROP Assistance: +44 203 7888 656, на кој во случај на осигурен настан, осигуреникот или трето лице во негово име треба да го информира контакт центарот.
 • По првичната пријава на осигурениот настан, осигуреникот може да комуницира со центарот за поддршка EUROP Assistance по електронски пат на адресата: ohridskabanka@broadspire.eu
 • Лична карта или пасош
 • Барање за издавање и користење картичка MasterCard/VISA
 • Потврда за плата, административна забрана и изјава за административна забрана
 • Меница и менична изјава
Аплицирај
Предности
Осигурување
Документи
 • Бесплатни трансакции на ПОС-терминалите во земјата и во странство
 • Можност за плаќање на интернет
 • Можност за дополнителни картички за најблиските
 • Вграден код 3D Secure, Verified by Visa - VbV и MC Secure code за безбедност при плаќање на интернет
 • Можност за користење попуст кај трговци вклучени во листата на КЛУБ ПРЕМИУМ ПАРТНЕРИ
 • Детален преглед на сите трансакции преку електронското банкарство и преку Моја банка 
 • Дневен лимит на АТМ - 200.000 МКД
 • Дневен лимит на ПОС-терминалите - 300.000 МКД
 • Вкупен лимит - 500.000 МКД
  Медицинска помош:
 • медицински трошоци
 • трошоци за репатријација
 • посета од страна на член на семејството во случај на хоспитализација.
  Помош при патување:
 • правна заштита во странство
 • помош при патување во странство (во случај на кражба или губење на багажот)
 • покривање на трошоците за испраќање колега кој ќе го замени осигуреното лице во странство
 • испраќање итни пораки
 • помош при задоцнување на багажот/летот
 • помош во случај на смрт како последица на несреќа и во случај на трајна онеспособеност во странство.
  Итен контакт 24/7:
 • На телефонскиот број на EUROP Assistance: +44 203 7888 656 на кој во случај на осигурен настан, осигуреникот или трето лице во негово име треба да го информира контакт центарот.
 • По првичната пријава на осигурениот настан, осигуреникот може да комуницира со центарот за поддршка EUROP Assistance по електронски пат на адресата: ohridskabanka@broadspire.eu
 • Лична карта или пасош
 • Барање за издавање и користење картичка MasterCard/VISA
 • Потврда за плата, административна забрана и изјава за административна забрана
 • Меница и менична изјава
Аплицирај
Предности
Осигурување
Документи
 • Без провизија за месечно одржување за првата година
 • Mинимална рата од 5 % на искористениот дел од кредитниот лимит
 • Бескаматен грејс-период, максимум до 42 дена за сите трансакции извршени до 15-ти во месецот
 • Детален преглед на сите трансакции преку електронското банкарство OBSGN@t и преку мобилното банкарство Моја банка
 • Бесплатни трансакции на ПОС-терминалите во земјата и во странство
 • Плаќање на интернет
 • Заштита при плаќање на интернет со вграден код за безбедност 3D Secure, Verified by Visa - VbV и MC Secure code
 • Можност за дополнителни картички за најблиските
 • Дневен лимит на АТМ - 100.000 МКД
 • Дневен лимит на ПОС-терминали - 300.000 МКД
 • Вкупен дневен лимит - 300.000 МКД
 • Можност за купување на еднакви месечни рати БЕЗ КАМАТА кај трговци партнери
 • Вклучено осигурување и за брачниот другар и за децата до 25 години, кои патуваат со Вас*
  *Осигурувањето на картичката важи само ако патувањето е во целост платено со осигурената картичка.
  Медицинска помош:
 • медицински трошоци
 • трошоци за репатријација
 • посета од страна на член на семејството во случај на хоспитализација.
  Помош при патување:
 • правна заштита во странство
 • помош при патување во странство (во случај на кражба или губење на багажот)
 • покривање на трошоците за испраќање колега кој ќе го замени осигуреното лице во странство
 • испраќање итни пораки
 • помош при задоцнување на багажот/летот
 • помош во случај на смрт како последица на несреќа и во случај на трајна онеспособеност во странство.
  Итен контакт 24/7:
 • На телефонскиот број на EUROP Assistance: +44 203 7888 656, на кој во случај на осигурен настан, осигуреникот или трето лице во негово име треба да го информира контакт центарот.
 • По првичната пријава на осигурениот настан, осигуреникот може да комуницира со центарот за поддршка EUROP Assistance по електронски пат на адресата: ohridskabanka@broadspire.eu
 • Лична карта или пасош
 • Барање за издавање и користење картичка MasterCard/VISA
 • Потврда за плата, административна забрана и изјава за административна забрана
 • Меница и менична изјава
Аплицирај
Предности
Осигурување
Документи
 • Детален преглед на сите трансакции преку електронско или мобилно банкарство
 • Плаќање на интернет
 • Можност за дополнителни картички за најблиските
 • Бесплатни трансакции на ПОС-терминалите во земјата и во странство
 • Дневен лимит на АТМ - 200.000 МКД
 • Дневен лимит на ПОС-терминали - 300.000 МКД
 • Вкупен лимит - 500.000 МКД
 • Вграден код 3D Secure, Verified by Visa - VbV и MC Secure code за безбедност при плаќање на интернет
  Медицинска помош:
 • медицински трошоци
 • трошоци за репатријација
 • посета од страна на член на семејството во случај на хоспитализација.
  Помош при патување:
 • правна заштита во странство
 • помош при патување во странство (во случај на кражба или губење на багажот)
 • покривање на трошоците за испраќање колега кој ќе го замени осигуреното лице во странство
 • испраќање итни пораки
 • помош при задоцнување на багажот/летот
 • помош во случај на смрт како последица на несреќа и во случај на трајна онеспособеност во странство.
  Итен контакт 24/7:
 • На телефонскиот број на EUROP Assistance: +44 203 7888 656, на кој во случај на осигурен настан, осигуреникот или трето лице во негово име треба да го информира контакт центарот.
 • По првичната пријава на осигурениот настан, осигуреникот може да комуницира со центарот за поддршка EUROP Assistance по електронски пат на адресата: ohridskabanka@broadspire.eu
 • Лична карта или пасош
 • Барање за издавање и користење картичка MasterCard/VISA
Аплицирај

2019 Ohridska Banka