A+ / A-

Денарско штедење

Штедете во домашна валута!

Корисници на штедните влогови и депозити во денари може да бидат:

  • Полнолетни лица (со навршени 18 години), резиденти;
  • Малолетни лица (на возраст под 18 години), резиденти, претставувани од својот законски застапник – родител или старател.

Денарското штедење може да биде:

  • орочено на 1, 3, 6, 9, 12, 24 и на 36 месеци
  • депозит прогрес

Потребни документи: валидна лична карта или пасош.

принт

Калкулатор за депозити

Конкурентни и флексибилни услови на депонирање на Вашите слободни парични средства, како и неколку видови депозити прилагодени според Вашите бизнис потреби и можности