A+ / A-

Депозити и штедење

Штедете за Вашата иднина!
Доколку располагате со вишок парични средства, без разлика на износот, ќе направите вистински избор ако се одлучите да ги заштедите за Вашата иднина.

Охридска банка ви нуди можност за штедење во денари или во девизи, на краток или на долг рок. Одберете го начинот на штедење кој највеќе одговара на Вашите потреби.

Не заборавајте!

 • Депозитите се осигурени во Фондот за осигурување депозити, согласно Законот за Фондот за осигурување депозити
 • Со отворање на кој било депозит во Охридска банка, добивате најповолни услови за останатите производи на банката; депозитот може да го искористите како обезбедување за кеш кредит, револвинг картичка, пречекорување на трансакциска сметка;
 • Состојбата на Вашите депозити можете едноставно и во секое време да ја следите преку OBSGN@t.

За да дознаете повеќе за депозитите и за штедењето во Охридска банка, одберете:

 • Денарско штедење
  - каматни стапки по видување
  - орочени депозити
  - депозит прогрес
 • Девизно штедење
  - каматни стапки по видување
  - орочени депозити
  - депозит прогрес
принт

Калкулатор за депозити

Конкурентни и флексибилни услови на депонирање на Вашите слободни парични средства, како и неколку видови депозити прилагодени според Вашите бизнис потреби и можности