Електронско банкарство

OBSGN@t - веб-базирано решение за Вашиот бизнис 

Предности     

 • Сигурност, трајност и безбедност на Вашите податоци
 • Можност за преглед на трансакциите и на состојбата на Вашата сметка во секое време
 • Можност за разграничена опција само за преглед на трансакциите и на состојбата на сметката во зависност од овластувањата на Вашите вработени
 • Услуга достапна 24 часа, 7 дена во неделата
 • Без надомест за инсталација
 • Пониски провизии при електронско плаќање на налози, според Тарифникот 
 • Едноставно и навремено извршување на Вашите плаќања
 • Достапно на македонски и на англиски јазик

Можности     

 • Преглед на состојбата на Вашите сметки (денарски и девизни), преглед и печатење на изводи во секое време
 • Пренос на пари помеѓу своите сметки
 • Плаќање кон трети лица
 • Користење сопствени шаблони за периодични плаќања
 • Курсна листа, купопродажба на девизи и распоред на приливи
 • Преглед на Вашите трансакции направени со бизнис-картички по корисник или збирен преглед и печатење на изводи во секое време
 • Преглед на Вашите трансакции направени на ПОС-терминалите по продажно место или збирен преглед и печатење на изводи во секое времеМинимум потребна конфигурација на персонален компјутер:

 • Internet Explorer™ 11, најнова верзија на MozillaFirefox и на Google Chrome
 • Конфигурација: процесор 1 GHz со 1GB RAM, Windows 7
 • УСБ-порта за дигитално потпишување со дигитален сертификат снимен на УСБ-токен
 • Интернет-пристап

Потребни документи


Поддршка

2019 Ohridska Banka