Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации Контакт-центар: (02) 15 050 obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ-поддршка Контакт-центар: (02) 15 050 obsgnetsupport@ob.com.mk
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми:

Картички

Флексибилност и слобода при сите ваши плаќања со картичките од брендовите Mastercard® и Visa® 

Дебитна VISA Classic

Детален преглед на сите трансакции со e- банкарството OBSGNet и со м-банкарството Моја банка 

Дебитна Mastercard Standard

Бесконтактно плаќање без внесување ПИН за плаќања до 750 денари

Дебитна Mastercard Gold

Детален преглед на сите трансакции со e- банкарството OBSGNet и со м-банкарството Моја банка 

Кредитна Mastercard Standard 

Без провизија за месечно одржување за првата година

Кредитна VISA Classic 

Без провизија за месечно одржување за првата година

Кредитна VISA Gold

Совршено ќе се вклопи во Вашиот животен стил

Кредитна Mastercard Gold

Без провизија за месечно одржување за првата година

Предности
Осигурување
Документи
 • Без провизија за месечно одржување за првата година
 • Mинимална рата од 5 % на искористениот дел од кредитниот лимит
 • Бескаматен грејс-период максимум до 45 дена за сите трансакции до 15 во месецот
 • Детален преглед на сите трансакции преку електронското или преку мобилното банкарство
 • Бесплатни трансакции на ПОС-терминалите во земјата и во странство
 • Плаќање на интернет
 • Заштита при плаќање на интернет со вграден код за безбедност 3D Secure, Verified by Visa - VbV и MC Secure code 
 • Можност за дополнителни картички за најблиските
 • Дневен лимит на АТМ – 200.000 МКД
 • Дневен лимит на ПОС терминали – 300.000 МКД
 • Вкупен дневен лимит- 500.000 МКД
 • Можност за купување на еднакви месечни рати БЕЗ КАМАТА кај трговци партнери
 • Вклучено бесплатно осигурување на картичката (осигурувањето на картичката важи само ако патувањето е во целост платено со осигурената картичка).
 • Осигурителна компанија партнер на Охридска банка АД Скопје е ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје.
 • Листа на трговци со картички на рати

  Репрезентативен пример
  Медицинска помош:
 • медицински трошоци
 • трошоци за репатријација
 • посета од страна на член на семејството во случај на хоспитализација.
  Помош при патување:
 • правна заштита во странство
 • помош при патување во странство (во случај на кражба или губење на багажот)
 • покривање на трошоците за испраќање на колега кој ќе го замени осигуреното лице во странство
 • испраќање на итни пораки
 • задоцнување на багажот / летот
 • смрт од несреќа и перманентна неспособност во странство
  Итен контакт 24/7:
 • На телефонскиот број на Europ Assistance: +44 203 7888 656, на кој во случај на осигурен настан, осигуреникот или трето лице во негово име треба да го информира контакт- центарот.
 • По првичната пријава на осигурениот настан, осигуреникот може да комуницира со центарот за поддршка - Europ Assistance по електронски пат на адресата: ohridskabanka@broadspire.eu
 • Лична карта или пасош
 • Барање за издавање и користење на MasterCard/VISA картичка
 • Потврда за плата, административна забрана и изјава за административна забрана
 • Меница и менична изјава


Аплицирај
Предности
Осигурување
Документи
 • Mинимална рата од 5 % на искористениот дел од кредитниот лимит
 • Бескаматен грејс-период, максимум до 42 дена, за сите трансакции до 15 во месецот
 • Детален преглед на сите трансакции преку електронското или преку мобилното банкарство
 • Бесплатни трансакции на ПОС-терминалите во земјата и во странство
 • Плаќање на интернет
 • Заштита при плаќање на интернет со вграден код за безбедност 3D Secure и Verified by Visa - VbV и MC Secure code
 • Можност за дополнителни картички за најблиските
 • Дневен лимит на АТМ – 100.000 МКД
 • Дневен лимит на ПОС терминали – 300.000 МКД
 • Вкупен дневен лимит- 300.000 МКД
 • Можност за купување на еднакви месечни рати БЕЗ КАМАТА кај трговци – партнери
 • Вклучено бесплатно осигурување на картичката (осигурувањето на картичката важи само ако патувањето е во целост платено со осигурената картичка).
 • Осигурителна компанија партнер на Охридска банка АД Скопје е ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје.
 • Листа на трговци со картички на рати

  Репрезентативен пример
  Медицинска помош:
 • медицински трошоци
 • трошоци за репатријација
 • посета од страна на член на семејството во случај на хоспитализација.
  Помош при патување:
 • Правна заштита во странство
 • Помош при патување во странство (во случај на кражба или на губење на багажот)
 • Покривање на трошоците за испраќање на колега кој ќе го замени осигуреното лице во странство
 • Испраќање на итни пораки
 • Задоцнување на багажот / летот
 • Смрт од несреќа и перманентна неспособност во странство
  Итен контакт 24/7:
 • На телефонскиот број на Europ Assistance: +44 203 7888 656 на кој во случај на осигурен настан, осигуреникот или трето лице во негово име треба да го информира контакт- центарот.
 • По првичната пријава на осигурениот настан, осигуреникот може да комуницира со центарот за поддршка - Europ Assistance по електронски пат на адресата: ohridskabanka@broadspire.eu
 • Лична карта или пасош
 • Барање за издавање и користење на MasterCard/VISA картичка (ПДФ)
 • Потврда за плата, административна забрана и изјава за административна забрана
 • Меница и менична изјава
Аплицирај
Предности
Осигурување
Документи
 • Без провизија за месечно одржување за првата година
 • Максимален кредитен лимит во износ од 2 месечни плати
 • Mинимална рата од 5 % на искористениот дел од кредитниот лимит
 • Детален преглед на сите трансакции преку електронското или преку мобилното банкарство
 • Бесплатни трансакции на ПОС-терминалите во земјата и во странство
 • Плаќање на интернет
 • Заштита при плаќање на интернет со вграден код за безбедност 3D Secure и Verified by Visa - VbV и MC Secure
 • Можност за дополнителни картички за најблиските
 • Дневен лимит на АТМ – 60.000 МКД
 • Дневен лимит на ПОС терминали – 150.000 МКД
 • Вкупен дневен лимит- 150.000 МКД
 • Можност за купување на еднакви месечни рати БЕЗ КАМАТА кај трговци – партнери
 • Вклучено осигурување и за брачниот другар и децата до 25 години, кои патуваат со Вас*
  *Осигурувањето на картичката важи само ако патувањето е во целост платено со осигурената картичка.
 • Вклучено бесплатно осигурување на картичката (осигурувањето на картичката важи само ако патувањето е во целост платено со осигурената картичка).
 • Осигурителна компанија партнер на Охридска банка е ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје.
 • Листа на трговци со картички на рати

  Репрезентативен пример
  Медицинска помош:
 • медицински трошоци
 • трошоци за репатријација
 • посета од страна на член на семејството во случај на хоспитализација.
  Помош при патување:
 • правна заштита во странство
 • помош при патување во странство (во случај на кражба или на губење на багажот)
 • покривање на трошоците за испраќање на колега кој ќе го замени осигуреното лице во странство
 • испраќање на итни пораки.
  Итен контакт 24/7:
 • На телефонскиот број на Europ Assistance: +44 203 7888 656 на кој во случај на осигурен настан, осигуреникот или трето лице во негово име треба да го информира контакт- центарот.
 • По првичната пријава на осигурениот настан, осигуреникот може да комуницира со центарот за поддршка - Europ Assistance по електронски пат на адресата: ohridskabanka@broadspire.eu
 • Лична карта или пасош
 • Барање за издавање и користење на MasterCard/VISA картичка
 • Потврда за плата, административна забрана и изјава за административна забрана
 • Меница и менична изјава
Аплицирај
Предности
Осигурување
Документи
 • Без провизија за месечно одржување за првата година
 • Максимален кредитен лимит во износ од 2 месечни плати
 • Mинимална рата од 5% на искористениот дел од кредитниот лимит
 • Детален преглед на сите трансакции преку електронското или преку мобилното банкарство
 • Бесплатни трансакции на ПОС-терминалите во земјата и во странство
 • Плаќање на интернет
 • Заштита при плаќање на интернет со вграден код за безбедност 3D Secure,Verified by Visa - VbV и MC Secure code 
 • Можност за дополнителни картички за најблиските
 • Дневен лимит на АТМ – 100.000 МКД
 • Дневен лимит на ПОС терминалите – 200.000 МКД
 • Вкупен дневен лимит- 300.000 МКД
 • Можност за купување на еднакви месечни рати БЕЗ КАМАТА кај трговци партнери
 • Вклучено бесплатно осигурување на картичката (осигурувањето на картичката важи само ако патувањето е во целост платено со осигурената картичка).
 • Осигурителна компанија партнер на Охридска банка е ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје.
 • Листа на трговци со картички на рати

 • Репрезентативен пример
  Медицинска помош:
 • медицински трошоци
 • трошоци за репатријација
 • посета од страна на член на семејството во случај на хоспитализација.
 • Осигурителна компанија партнер на Охридска банка АД Скопје е ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје.
  Помош при патување:
 • правна заштита во странство
 • помош при патување во странство (во случај на кражба или губење на багажот)
 • покривање на трошоците за испраќање на колега кој ќе го замени осигуреното лице во странство
 • испраќање на итни пораки.
  Итен контакт 24/7:
 • На телефонскиот број на Europ Assistance: +44 203 7888 656 на кој во случај на осигурен настан, осигуреникот или трето лице во негово име треба да го информира контакт- центарот.
 • По првичната пријава на осигурениот настан, осигуреникот може да комуницира со центарот за поддршка - Europ Assistance по електронски пат, на адресата: ohridskabanka@broadspire.eu
 • Лична карта или пасош
 • Барање за издавање и користење на MasterCard/VISA картичка
 • Потврда за плата, административна забрана и изјава за административна забрана
 • Меница и менична изјава
Аплицирај
Предности
Осигурување
Документи
 • Детален преглед на сите трансакции преку електронското или преку мобилното банкарство
 • Плаќање на интернет
 • Можност за дополнителни картички за најблиските
 • Бесплатни трансакции на ПОС-терминалите во земјата и во странство
 • Дневен лимит на АТМ – 200.000 МКД
 • Дневен лимит на ПОС терминали – 300.000 МКД
 • Вкупен лимит- 500.000 МКД
 • Вграден код 3D Secure, Verified by Visa - VbV и MC Secure code за безбедност при плаќање на интернет
 • Вклучено бесплатно осигурување на картичката (осигурувањето на картичката важи само ако патувањето е во целост платено со осигурената картичка).
 • Осигурителна компанија партнер на Охридска банка е ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје.
  Медицинска помош:
 • медицински трошоци
 • трошоци за репатријација
 • посета од страна на член на семејството во случај на хоспитализација.
  Помош при патување:
 • правна заштита во странство
 • помош при патување во странство (во случај на кражба или губење на багажот)
 • покривање на трошоците за испраќање на колега кој ќе го замени осигуреното лице во странство
 • испраќање на итни пораки
 • задоцнување на багажот / летот
 • смрт од несреќа и перманентна неспособност во странство.
  Итен контакт 24/7:
 • На телефонскиот број на Europ Assistance телефонски број: +44 203 7888 656 на кој во случај на осигурен настан, осигуреникот или трето лице во негово име треба да го информира контакт- центарот.
 • По првичната пријава на осигурениот настан, осигуреникот може да комуницира со центарот за поддршка - Europ Assistance по електронски пат на адресата: ohridskabanka@broadspire.eu
 • Лична карта или пасош
 • Барање за издавање и користење на MasterCard/VISA картичка
Аплицирај
Предности
Осигурување
Документи
 • Бесконтактно плаќање без внесување на ПИН за плаќања до 750 денари
 • Детален преглед на сите трансакции преку електронското или преку мобилното банкарство
 • Можност за плаќање на интернет
 • Можност за дополнителни картички за најблиските
 • Дневен лимит на АТМ – 60.000 мкд
 • Дневен лимит на ПОС терминали – 100.000 МКД
 • Вкупен лимит- 160.000 МКД
 • Вграден код 3D Secure, Verified by Visa - VbV и MC Secure code за безбедност при плаќање на интернет
 • Вклучено бесплатно осигурување на картичката (осигурувањето на картичката важи само ако патувањето е во целост платено со осигурената картичка).
 • Осигурителна компанија партнер на Охридска банка е ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје.
  Медицинска помош:
 • медицински трошоци
 • трошоци за репатријација
 • посета од страна на член на семејството во случај на хоспитализација.
  Итен контакт 24/7:
 • На телефонскиот број на Europ Assistance: +44 203 7888 656 на кој во случај на осигурен настан, осигуреникот или трето лице во негово име треба да го информира контакт- центарот.
 • По првичната пријава на осигурениот настан, осигуреникот може да комуницира со центарот за поддршка - Europ Assistance по електронски пат, на адресата: ohridskabanka@broadspire.eu
 • Лична карта или пасош
 • Барање за издавање и користење на MasterCard/VISA картичка

Аплицирај
Предности
Осигурување
Документи
 • Детален преглед на сите трансакции преку електронското или преку мобилното банкарство
 • Плаќање на интернет
 • Бесплатни трансакции на ПОС-терминалите во земјата и во странство
 • Вграден код 3D Secure, Verified by Visa - VbV и MC Secure code за безбедност при плаќање на интернет 
За оваа картичка не е вклучена услугата- Осигурување на платежни картички.
 • Лична карта или пасош
 • Барање за издавање и користење на Маестро дебитна картичка
Аплицирај
Предности
Осигурување
Документи
 • Детален преглед на сите трансакции преку електронското или преку мобилното банкарство
 • Плаќање на интернет
 • Можност за дополнителни картички за најблиските
 • Бесплатни трансакции на ПОС-терминалите во земјата и во странство
 • Дневен лимит на АТМ – 60.000 мкд
 • Дневен лимит на ПОС терминали -– до 150.000 МКД
 • Вкупен лимит- 150.000 МКД
 • Вграден код за безбедност 3D Secure, Verified by Visa - VbV и MC Secure code при плаќање на интернет
 • Вклучено бесплатно осигурување на картичката (осигурувањето на картичката важи само ако патувањето е во целост платено со осигурената картичка).
 • Осигурителна компанија партнер на Охридска банка е ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје.
  Медицинска помош:
 • медицински трошоци
 • трошоци за репатријација
 • посета од страна на член на семејството во случај на хоспитализација.
  Итен контакт 24/7:
 • На телефонскиот број на Europ Assistance: +44 203 7888 656 на кој во случај на осигурен настан, осигуреникот или трето лице во негово име треба да го информира контакт- центарот.
 • По првичната пријава на осигурениот настан, осигуреникот може да комуницира со центарот за поддршка - Europ Assistance по електронски пат, на адресата ohridskabanka@broadspire.eu
 • Лична карта или пасош
 • Барање за издавање и користење на Mastercard/Visa картичка 
Аплицирај

Како можеме да Ви помогнеме?

Доколку Ви се потребни повеќе информации, не двоумете се да ни поставите прашање и ние ќе Ви одговориме во најкусо време.

Постави прашање
Име и презиме
Град
Е-маил
Телефон
Прашање
Внесете го кодот
CAPTCHA
Ги прифаќам општите правила и услови.
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми:
Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации (02)15 050 Контакт центар obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ поддршка (02)15 050 Контакт центар obsgnetsupport@ob.com.mk
Види ги сите локации во Македонија Мапа