Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации Контакт-центар: (02) 15 050 obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ-поддршка Контакт-центар: (02) 15 050 obsgnetsupport@ob.com.mk
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми:

ПЛАТЕН ПРОМЕТ

ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА

Налозите, односно плаќањата од трансакциските сметки на учесниците во платниот промет во земјата се извршуваат секој работен ден според следниот термински план:

1. Прием, обработка и испраќање налози во хартиена форма на шалтерите на Банката:

  • за извршување преку КИБС (2) - од 8:00 до 14:00 часот
  • за извршување преку МИПС (1) -  од 8:00 до 16:00 часот
  • за извршување интерни налози (0) -  од 8:00 до 17:20 часот.

2. Прием, обработка и испраќање налози во електронска форма:

  • за извршување преку КИБС (2) - до 14:00 часот
  • за извршување преку МИПС (1) - до 16:00 часот
  • за извршување интерни налози (0) - до 17:20 часот.

3. Во сабота од 09:00 до 13:00 часот се врши прием само на интерни налози.

4. Прием на налози со идни датуми на извршување: хартиени – во определеното работно време и електронски - неограничено.


ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО СТРАНСТВО

Налозите, односно плаќањата на учесниците во платниот промет со странство се извршуваат секој работен ден според следниот термински план:

1.Прием, обработка и испраќање девизни налози во хартиена форма:

  • прием на налози кои се обработуваат истиот работен ден - од 8:00 до 14:00 часот
  • прием на налози кои се обработуваат наредниот работен ден - од 14:00 часот до крајот на работниот ден

2.Прием, обработка и испраќање девизни налози во електронска форма:

  • прием на налози кои се обработуваат истиот работен ден - од 8:00 до 14:30 часот
  • прием на налози кои се обработуваат наредниот работен ден - од 14:30 часот до почетокот на наредниот работен ден


*Услови за извршување на девизните налози се комплетна и исправна документација, доставена навреме, во согласност со основата на плаќањето, обезбедено покритие и уплатена провизија.


Листа на контокорентни банки

Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми:
Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации (02)15 050 Контакт центар obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ поддршка (02)15 050 Контакт центар obsgnetsupport@ob.com.mk
Види ги сите локации во Македонија Мапа