Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации Контакт-центар: (02) 15 050 obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ-поддршка Контакт-центар: (02) 15 050 obsgnetsupport@ob.com.mk

Кредитен калкулатор

Калкулаторот за пресметка на износот на ануитетот на секој кредитен производ е од информативна природа. Подетални информации и амортизациските планови можат да се добијат во сите експозитури на Охридска банка.

Модел 1

Модел 2

Вредност на автомобилот:
% Учество:
Износ на кредитот:
Валута:
Каматна стапка
Каматна стапка за првиот период:
Каматна стапка за вториот период:
Каматна стапка за третиот период:
Рок на кредитот:
Вклучено животно осигурување
Избор КЖО
Каматна стапка Каматна стапка за првиот период:
Износ на ратата за првиот период: Износ на рата
Каматна стапка за вториот период:
Износ на ратата за вториот период:
Каматна стапка за третиот период:
Износ на ратата за третиот период:
Месечен износ на премија за сигурување:
Износ на отплатата: Вкупно КЖО Аплицирај
Предности
Потребни документи
Осигурување
 • Промотивни каматни стапки од 4,50% за првите три години од 10.06- 14.09.2019
 • Без нотарски трошоци во период од 10.06-14.09.2019
 • Промотивен период од 03.06 – 14.09.2019 за административен трошок
 • Избор од две понуди: понуда со фиксна каматна стапка за 3 години и понуда со променлива стапка за цело времетраење на кредитот

 • За кредити со три години фиксна каматна стапка - каматната стапка е фиксна за првите три години почнувајќи од 4,50 %
 • За кредити со промелива каматна стапка за целото траење на кредитот- каматна стапка од 5,60 % + 6 месечен ЕУРИБОР

 • Максимален износ до 50.000 ЕУР
 • Рок на отплата до 240 месеци
 • Валута: МКД со девизна клаузула
 • Со и без кредитно животно осигурување
Детални информации

*Банката го задржува правото да донесе одлука за одобрување на кредитот и да побара дополнителна документација и обезбедувања.


Осигурителна премија од 0,85 % (целосен пакет) или од 0,44% (делумен пакет) годишно од недоспеаната главнина на кредитот.

  Покриени ризици:

  • смрт како последица на несреќен случај и/или на болест
  • целосна и трајна инвалидност како последица на несреќен случај или на болест
  • трајна и целосна загуба на способноста како последица на болест или на несреќа
  Предности:
  • поголема сигурност.
  • заштита на семејството од оптоварување со долгови
  • премија вклучена во месечната рата
  • иновативна услуга
Види ги сите локации во Македонија Мапа
Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации (02)15 050 Контакт центар obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ поддршка (02)15 050 Контакт центар obsgnetsupport@ob.com.mk