A+ / A-

Кредит со 100% депозит

За кого е наменет?

Кредитот со 100% депозит е ненаменски кредит, дизајниран за сите физички лица кои имаат депозит во Охридска банка.

Видови кредит

  • Кредит со депозит на рати
  • Кредит со депозит „ин фине“

Максимален износ

Без ограничување, 90-100% од депозитот во зависност од валутата на депозитот

Рок на отплата

До 120 месеци

Каматна стапка

Фиксна за целото времетраење на кредитот, 2,5% + каматна стапка на депозитот

Валута

МКД, МКД со девизна клаузула

Административен трошок

0,3% мин. 15 еур, макс. 150 еур                                                                              

Останати надоместоци

Трошок за меница од 100 до 500 денари и трошок за одржување на трансакциската сметка 29 МКД месечно (за пензионери трошокот за одржување на трансакциска сметка изнесува 20 МКД месечно).

Предвремена отплата

Без провизија за предвремена отплата

Исплата

Средствата се исплаќаат на сметка на кредитокорисникот

Обезбедување

  • Меница од барателите
  • Блокиран депозит во ОБСГ
  • Налози за плаќање

Потребна документација

  • Копија од валидна лична карта

 

Како до кредит?

Многу едноставно:

  • Пополнете апликација за потрошувачки кредит;
  • Потребните документи доставете ги во некоја од нашите експозитури;
  • Во најкус можен рок ќе Ви го одобриме кредитот.

Линкови

принт

Калкулатор за кредити

Најповолни услови и широко диверзифицирано, квалитетно портфолио на кредитни производи прилагодено според Вашите специфични барања, индивидуални потреби и желби