A+ / A-

Станбен кредит во соработка со инвеститори

Станбениот кредит за инвеститори на Охридска банка е наменски кредит за купување стан.

За кого е наменет?

Станбениот кредит е наменет за купување стан преку инвеститори со кои Охридска банка има склучено договор за соработка. Во моментов, Охридска банка има склучено договори со следниве инвеститори:

 • БЕКОМ ИНВЕСТ БИТОЛА
 • ЕЛКОМ ДООЕЛ СТРУМИЦА
 • АД ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РМ
 • ДДМ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ ОХРИД
 • ЛУНА КОРПОРАЦИЈА ДОО СКОПЈЕ
 • ТАР ИНЖЕНЕРИНГ ДОО СКОПЈЕ
 • МОДУС ВИВЕНДИ ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ СКОПЈЕ
 • ЕВРОСТИЛ М ДОО СТРУМИЦА
 • ПРОСТОР ДОО КУМАНОВО
 • ХЕЛГА КОМПАНИ ДООЕЛ ТЕТОВО
 • АЛЕКС 3 ДООЕЛ КОЧАНИ
 • АГЕНА ДОО СКОПЈЕ
 • ХАНТЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 • КАПИТОЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ СКОПЈЕ
 • МИЛТ ДООЕЛ ОХРИД
 • ЕВГЕНИЈА ПЛАН ДОО КУМАНОВО
 • АТЛАНТИС ИНВЕСТ ГРУП ДОО ВЕЛЕС
 • ГНА ДОООЕЛ СТРУМИЦА
 • ДИГ ДОМ ИНВЕСТ ГРУП ДООЕЛ ШТИП
 • НИКО 2002 ДООЕЛ ШТИП
 • ЕЛИТ ИНВЕСТ ИФИ ДООЕЛ ШТИП
 • ТУРМАК АД СКОПЈЕ
 • РОЈАЛ ВАСЕ ДООЕЛ ПРОБИШТИП
 • АГА ПРО-ГРАДБА ДООЕЛ БРВЕНИЦА
 • НАСТЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ
 • ПЕЛИСТЕР ДОО БИТОЛА
 • АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ
 • ЖИКОЛ ДООЕЛ ЕКСПОРТ ИМПОРТ
 • ГОЛДЕН АРТ ДОО СКОПЈЕ
 • ЕЛЕНА ЛУКА ХОМЕ ДОО СКОПЈЕ
 • ГЛИЦ ДООЕЛ КИЧЕВО
 • ФАБРИКА КАРПОШ АД СКОПЈЕ
 • ОФИС КОМ ДОО СКОПЈЕ
 • ГЛОБАЛ ИМПАКТ ДООЕЛ СКОПЈЕ
 • АКТИВА ИНЖЕНЕРИНГ ДОО ШТИП
 • З.Д. ИНЖЕНЕРИНГ ТЕРАКОТА ДОО ПРИЛЕП
 • ДАБАР ДОО СКОПЈЕ
 • ЗСФ КОМ ДООЕЛ СКОПЈЕ
 • УПМ ГРУП ДООЕЛ КУМАНОВО
 • ТД ХРОМАК ДООЕЛ КУМАНОВО
 • ВЕЛ СИТИ ГРУП ДОО ВЕЛЕС
 • САНИК ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ СКОПЈЕ
 • БИС ОИЛ ДОО СКОПЈЕ (КОМПЛЕКС ГАРДЕН ИНН)
 • ДЕНИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ


Максимален износ

200.000 ЕУР

Рок на отплата

До 360 месеци

Каматни стапки

 

 Станбен кредит со фиксна каматна стапка 3 + 2 г.

Од 3,45% за кредити со и без кредитно животно осигурување. За останатиот период каматната стапка е променлива и истата е збир од фиксна маргина (која моментално изнесува 5,55%) плус 6 месечна стапка на Еурибор што важи на денот на склучување на договорот, а во секој случај по 5тата година каматната стапка не може да биде пониска од 5,55%.

Валута

МКД  со девизна клаузула

Административен трошок

0%

Предвремена отплата

0%

Проценка на имот 0 МКД

Останати надоместоци

БЕЗ НОТАРСКИ ТРОШОЦИ - промотивни услови од 14.02.2019 - 30.04.2019

Трошок за меница од 500 денари и трошок за одржување на трансакциската сметка 29 МКД месечно (за пензионери трошокот изнесува 20 деанри). 

Критериуми

 • Сооднос ануитет/плата 1/2  
 • При доспевање на последниот ануитет, возраста на кредитокорисникот не смее да надмине 67 години.

Исплата

 • Средствата се исплаќаат директно на инвеститорот

Обезбедување

 • Лист за предбележување (фаза на изградба - карабина)
 • Хипотека на друг недвижен имот во случај на исплата на кредит или транша пред фаза на карабина.

 * Сите клиенти што аплицираат за овој вид станбен кредит имаат можност да аплицираат и за кредитно животно осигурување

Како до кредит?

Многу едноставно:

 • Пополнете апликација за станбен кредит;
 • Потребните документи доставете ги во некоја од нашите експозитури;
 • Во најкус можен рок ќе Ви го одобриме кредитот.

Документи

Линкови

 

принт

Калкулатор за кредити

Најповолни услови и широко диверзифицирано, квалитетно портфолио на кредитни производи прилагодено според Вашите специфични барања, индивидуални потреби и желби