Сметки

Денарски и девизни сметки за извршување на сите финансиски трансакции.

Дознај повеќе

Картички и
пос терминали

Плаќајте со бизнис картичките за правни лица и искористете ги предностите од инсталација на POS терминал од Охридска банка на вашето продажно место.

Дознај повеќе

ЕЛЕКТРОНСКО
Б@НКАРСТВО

Директна електронска комуникација помеѓу бизнисот и Банката во секое време и на секое место.

Дознај повеќе

Платен промет

Сигурно, брзо и ефикасно извршување на готовински и безготовински плаќања и навремено и ажурно известување за процесираните трансакции

Депозити

Депозити специјално креирани да одговараат на Вашите бизнис потреби и можности.

Дознај повеќе

2019 Ohridska Banka