A+ / A-

Нови лимити

Ве известуваме дека од 11.12.2018 ќе бидат поставени следните лимити во апликациите за електронско  и мобилно банкарство за физички лица:


Лимит по трансакција на Е-банка и       М-банка

Дневен лимит - кумулативен         (е-банка +        м-банка)

Месечен лимит - кумулативен (е-банка +      м-банка)

Стандарден лимит

36.000 мкд 

         (600 еур)

90.000 мкд

(1.500 еур)

300.000 мкд

(5.000 еур)


Сите трансакции помеѓу сопствените сметки на клиентот, како и плаќањата кон сметки на Банката (плаќањата на кредитни обврски во Банката, плаќања на обврски по картичките итн.) се исклучуваат од пресметката на лимитите.

Дневните и месечните лимити за еден клиент се кумултивни што значи дека за трансакциите преку двата канали - ОБСГнет и Моја банка има еден дневен/ месечен лимит со тоа што се зема збирот од износот на трансакциите извршени во текот на денот/месецот преку двата канала. Доколку вкупниот збир од трансакциите преку двата канала е поголем од кумулативниот лимит, системот нема да даде да се изврши трансакцијата со која се надминува лимитот.

За повеќе информации можете да прочитате во општите правила и услови.


принт

CLUB PREMIUM ПАРТНЕРИ

Станбен кредит

Бројни поволности при користење на Премиум картичките, во соработка со партнерите на Club Premium

Почувствувајте ја разликата и уживајте во широкиот спектар врвни банкарски услуги приспособени кон Вашите очекувања!