A+ / A-

Партнерство Нептун – наменски кеш кредит


За кого е наменет?

Партнерство Нептун – наменски кеш кредит е наменет за сите кредитоспособни физички лица во редовен работен однос, иматели на сметка во Охридска банка АД Скопје.


Максимален износ

120.000 МКД

Рок на отплата

До 36 месеци

Каматна стапка

Каматната стапка е фиксна и загарнтирана за целото времетраење на кредитот. Со цел да бидеме транспарентни кон клиентите и да излеземе во пресрет на сите нивни потреби, на располагање се следните две понуди:

-Понуда 1: фиксна КС за 12 месеци + фиксна КС од 13 до 36 месец

Каматната стапка е фиксна за првата година, од 7,50% за кредити со кредитно животно осигурување/ без кредитно животно осигурување (СВТ од 8,92%). Каматната стапка од 13 до 36 месец е фиксна и изнесува  10,00% за кредити со/ без животно осигурување. (СВТ 11,41%)

Каматните стапки се различни за различни клиентски групи, како и за кредити со и без кредитно животно осигурување.

-Понуда 2: фиксна КС за 24 месеци + фиксна КС од 25 до 36 месец

Каматната стапка е фиксна за првите две години, од 7,75% за кредити со кредитно животно осигурување(СВТ од 9,57%), до 7,95% без кредитно животно осигурување (СВТ од 8,71%). Каматната стапка од 13 до 36 месец е фиксна и изнесува  9,75% за кредити со/ без животно осигурување. (СВТ 10,20%)

Каматните стапки се различни за различни клиентски групи, како и за кредити со и без кредитно животно осигурување.


Валута

МКД 

Административен трошок

1000 МКД еднократна провизија

Предвремена отплата

Без провизија за предвремена отплата.

Останати надоместоци

Трошок за меница од 100 до 200 МКД, трошок за апликација 200 МКД, трошок за одржување на трансакциската сметка 29 МКД месечно (за пензионери трошокот изнесува 20 денари). провизија за проверка во Македонско кредитно биро 400 МКД.

Критериуми

  • За месечни примања >30.000 МКД, соодносот ануитет/плата ½. 
  • За месечни примања <30.000 МКД од 1/3 до 1/2 во зависност од клиентската група
  • При доспевање на последниот ануитет, возраста на кредитокорисникот не смее да надмине 67 години

Исплата

Средствата се исплаќаат наменски на сметка на трговецот партнер на Банката врз база на доставена про-фактура

Обезбедување

Без жирант и без солемнизиран договор  
Административна забрана и меница од барателите

Потребна документација

  • копија од валидна лична карта
  • потврда за висина на примања
  • за вработени во приватни фирми, образец М1/М2 и ПДД МП за последните 3 месеци


Како до кредит?

Многу едноставно:

  • Пополнете апликација за кредит;
  • Потребните документи доставете ги во некоја од нашите експозитури;
  • Во најкус можен рок ќе Ви го одобриме кредитот.


Документи:

Линкови

принт

Калкулатор за кредити

Најповолни услови и широко диверзифицирано, квалитетно портфолио на кредитни производи прилагодено според Вашите специфични барања, индивидуални потреби и желби