A+ / A-

ОСИГУРУВАЊЕ НА КАРТИЧКИ

За првпат на македонскиот пазар, Охридска банка воведува осигурување на платежни картички. Сите нови и постојни корисници на картичките на Охридска банка можат да уживаат во сигурноста и во многубројните поволности:

  • бесплатна заштита - осигурителната премија е покриена од страна на банката;
  • без дополнителни трошоци во случај на неочекувани настани опфатени со осигурувањето;
  • финансиска сигурност во случај на смрт поради несреќен случај за сопственикот на картичката и неговото семејство;
  • покриеност за неограничен број патувања во странство;

Осигурувањето на картичката важи само ако патувањето е во целост платено со осигурената картичка.

Во случај на осигурен настан, осигуреникот или трето лице во негово име треба да го информира контакт центарот - EUROP Assistance на телефонскиот број:

+44 203 7888 656 

Центарот е достапен 24 часа на ден, 7 дена во неделата.

По првичната пријава на осигурениот настан, осигуреникот може да комуницира со центарот за поддршка -  EUROP Assistance по електронски пат, на адресата ohridskabanka@broadspire.eu

 

ДЕТАЛНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ СПОРЕД ТИП НА ПЛАТЕЖНА КАРТИЧКА

принт

CLUB PREMIUM ПАРТНЕРИ

Станбен кредит

Бројни поволности при користење на Премиум картичките, во соработка со партнерите на Club Premium

Почувствувајте ја разликата и уживајте во широкиот спектар врвни банкарски услуги приспособени кон Вашите очекувања!