A+ / A-

Пречекорување на трансакциска сметка

Клиентите кои своите редовни месечни примања ги примаат преку Охридска банка може да аплицираат за пречекорување на денарската трансакциска сметка. Пречекорувањето на трансакциската сметка претставува краткорочен ненаменски кредит со којшто клиентите добиваат дополнителни средства на располагање на нивната трансакциска сметка.

Пречекорувањето се одобрува со рок на важност од една година и тоа е со можност за автоматско обновување по истекот на една година.

Потребни документи за отворање пречекорување:

Каматни стапки за трансакциска тековна сметка:

  • Пасивна каматна стапка 0,00%
  • Каматна стапка на дозволено пречекорување 10,50%
принт

CLUB PREMIUM ПАРТНЕРИ

Станбен кредит

Бројни поволности при користење на Премиум картичките, во соработка со партнерите на Club Premium

Почувствувајте ја разликата и уживајте во широкиот спектар врвни банкарски услуги приспособени кон Вашите очекувања!