Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации Контакт-центар: (02) 15 050 obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ-поддршка Контакт-центар: (02) 15 050 obsgnetsupport@ob.com.mk
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми:

Кредитен калкулатор

Калкулаторот за пресметка на износот на ануитетот на секој кредитен производ е од информативна природа. Подетални информации и амортизациските планови можат да се добијат во сите експозитури на Охридска банка.

Модел 1

Модел 2

Вредност на автомобилот:
% Учество:
Износ на кредитот:
Валута:
Каматна стапка
Каматна стапка за првиот период:
Каматна стапка за вториот период:
Каматна стапка за третиот период:
Каматна стапка за четвртиот период:
Рок на кредитот:
Избор КЖО
Каматна стапка Каматна стапка за првиот период:
Износ на ратата за првиот период: Износ на рата
Каматна стапка за вториот период:
Износ на ратата за вториот период:
Каматна стапка за третиот период:
Износ на ратата за третиот период:
Каматна стапка за четвртиот период
Износ на ратата за четвртиот период:
Месечен износ на премија за сигурување:
Износ на отплатата: Вкупно КЖО Аплицирај

Станбен кредит 10 години фиксна каматна стапка

5+ Станбен кредит 

Станбен Субвенциониран
станбен кредит

Станбенкредит во соработка
со инвеститори

Предности 
Документи
 • Фиксна каматна стапка за првите 10 години, почнувајќи од 3,40%
 • Варијабилна каматна стапка по десеттата година – фиксна маргина 4,00% + 6 месечен ЕУРИБОР
 • Промотивни услови: Без административен трошок од 15.02.2021- 31.07.2021 и без нотарски трошоци од 01.04.2021-30.06.2021!
 • Максимален износ до 200.000 ЕУР
 • Рок на отплата до 360 месеци
 • Грејс период - 12 месеци за изградба, во спротивно, 6 месеци
 • Валута: ЕУР 
       


Прочитај повеќе
 • Копија од валидна лична карта
 • Потврда за висината на примањата
 • За вработени во приватни фирми, образец M1/M2 и ПДД МП за последните 3 месеци
 • Меница и менична изјава
 • Доказ за сопственост на недвижниот имот- Имотен лист
 • За купување- преддоговор/ договор за купување заверен кај нотар, за реновирање- проценка и калкулација од овластена фирма
 • Потврда за плата, административна забрана и изјава за административна забрана

*Банката го задржува правото да донесе одлука за одобрување на кредитот, и да побара дополнителна документација и обезбедувања.


Осигурување на имот 

 • Корисникот на кредитот е должен да достави полиса за осигурување на недвижниот имот ставен под хипотека за период еднаков на рокот на отплата      на кредитот, а воедно полисата за осигурување да биде винкулирана во полза на Охридска банка.
 • Во случај корисникот на кредитот да не изврши годишна обнова на полисата за осигурување и винкулација, согласен е Банката во негово име  да      склучи договор за осигурување и уплати на име премија за осигурување во осигурително друштво по нејзин избор и од првата наредна уплата на      корисникот на кредитот да му го одземе потребниот дел за намирување на трошокот за премијата за осигурување. За обновување на полисата по      службена должност, Банката во моментот има соработка со две компании: Кроација и Уника осигурување. 


Предности
Документи


Станбениот кредит е наменет за купување стан преку инвеститори со кои Охридска банка има склучено договор за соработка.

 • Mожност за избор помеѓу две понуди- Фиксна каматна стапка за првите 10 години и фиксна каматна стапка за првите 5 години
 • Промотивни услови: Без нотарски трошоци од 01.04.2021-30.06.2021!
 • Максимален износ до 200.000 ЕУР
 • Рок на отплата до 360 месеци
 • Валута: ЕУР
 • За целото времетраење на вонредната состојба прогласена со Уредба со законска сила за примена на Законот за облигацоните односи, банката нема да пресметува и наплаќа договорна камата повисока од максимално утврдената стапка на казнена каматна  која во моментов изнесува 3,525% за новите апликации за кредит почнувајќи од 03.04.2020. За постоечки кредити со склучен договор до 02.04.2020, договорните каматни стапки остануваат исти.
       Листа на референтни каматни стапки

*Банката го задржува правото да донесе одлука за одобрување на кредитот, и да побара дополнителна документација и обезбедувања.


Осигурување на имот

 • Корисникот на кредитот е должен да достави полиса за осигурување на недвижниот имот ставен под хипотека за период еднаков на рокот на отплатa на кредитот, а воедно полисата за осигурување да биде винкулирана во полза на Охридска банка.
 • Во случај корисникот на кредитот да не изврши годишна обнова на полисата за осигурување и винкулација, согласен е Банката  во негово име  да склучи договор за осигурување и уплати на име премија за осигурување во осигурително друштво по нејзин избор и од првата наредна уплата на корисникот на кредитот да му го одземе потребниот дел за намирување на трошокот за премијата за осигурување. За обновување на полисата по службена должност, Банката во моментот има соработка со две компании: Кроација и Уника осигурување. 
Предности 
Документи
 • Фиксна каматна стапка за првите 5 години, почнувајќи од 3,00%
 • Варијабилна каматна стапка по десеттата година – фиксна маргина 5,00% + 6 месечен ЕУРИБОР
 • Промотивни услови: Без административен трошок од 15.02.2021- 31.07.2021 и без нотарски трошоци од 01.04.2021-30.06.2021!
 • Максимален износ до 200.000 ЕУР
 • Рок на отплата до 360 месеци
 • Грејс период - 12 месеци за изградба, во спротивно, 6 месеци
 • Валута: ЕУР 
       


Прочитај повеќе
 • Копија од валидна лична карта
 • Потврда за висината на примањата
 • За вработени во приватни фирми, образец M1/M2 и ПДД МП за последните 3 месеци
 • Меница и менична изјава
 • Доказ за сопственост на недвижниот имот- Имотен лист
 • За купување- преддоговор/ договор за купување заверен кај нотар, за реновирање- проценка и калкулација од овластена фирма
 • Потврда за плата, административна забрана и изјава за административна забрана

*Банката го задржува правото да донесе одлука за одобрување на кредитот, и да побара дополнителна документација и обезбедувања.


Осигурување на имот 

 • Корисникот на кредитот е должен да достави полиса за осигурување на недвижниот имот ставен под хипотека за период еднаков на рокот на отплата      на кредитот, а воедно полисата за осигурување да биде винкулирана во полза на Охридска банка.
 • Во случај корисникот на кредитот да не изврши годишна обнова на полисата за осигурување и винкулација, согласен е Банката во негово име  да      склучи договор за осигурување и уплати на име премија за осигурување во осигурително друштво по нејзин избор и од првата наредна уплата на      корисникот на кредитот да му го одземе потребниот дел за намирување на трошокот за премијата за осигурување. За обновување на полисата по      службена должност, Банката во моментот има соработка со две компании: Кроација и Уника осигурување. 


Предности 
Документи
 • Можност за избор на две опции: субвенционирање на дел од месечниот ануитет и субвенционирање на учеството за станот/куќата
 • Промотивни услови: Без нотарски трошоци од 01.04.2021-30.06.2021!
 • Фиксна каматна стапка за првите пет години, почнувајќи од 2,9% за првите три години и 3,90% за четвртата и за петтата година кај првата опција: (субвенционирање на дел од месечниот ануитет)
 • Каматна стапка од 4% + 6 месечен ЕУРИБОР на годишно ниво кај втората опција: (субвенционирање на учеството за станот/куќата)
 • Максимален износ до 50.000 ЕУР
 • Рок на отплата до 360 месеци
 • Валута: МКД со девизна клаузула

        Листа на референтни каматни стапки

*Банката го задржува правото да донесе одлука за одобрување на кредитот и да побара дополнителна документација и обезбедувања.

Осигурување на имот 

 • Корисникот на кредитот е должен да достави полиса за осигурување на недвижниот имот ставен под хипотека за период еднаков на рокот на отплата    на кредитот, а воедно полисата за осигурување да биде винкулирана во полза на Охридска банка.
 • Во случај корисникот на кредитот да не изврши годишна обнова на полисата за осигурување и винкулација, согласен е Банката  во негово име  да      склучи договор за осигурување и уплати на име премија за осигурување во осигурително друштво по нејзин избор и од првата наредна уплата на      корисникот на кредитот да му го одземе потребниот дел за намирување на трошокот за премијата за осигурување. За обновување на полисата по      службена должност, Банката во моментот има соработка со две компании: Кроација и Уника осигурување. 


Како можеме да Ви помогнеме?

Доколку Ви се потребни повеќе информации, не двоумете се да ни поставите прашање и ние ќе Ви одговориме во најкусо време.

Постави прашање
Име и презиме
Град
Е-маил
Телефон
Прашање
Внесете го кодот
CAPTCHA
Ги прифаќам општите правила и услови.
Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации (02)15 050 Контакт центар obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ поддршка (02)15 050 Контакт центар obsgnetsupport@ob.com.mk
Види ги сите локации во Македонија Мапа
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми: